Zmiana portu SMTP

Od 1 grudnia 2009 Telekomunikacja Polska wprowadziła przeniesienie ruchu poczty wychodzącej poprzez serwer SMTP z portu 25 na porty 587 lub 465. Oznacza to, że wszyscy użytkownicy Neostrady, którzy nie zmienili do tego czasu ustawień mogą mieć problemy z wysyłaniem maili przez swoje programy pocztowe.

Poniżej pokażemy Ci, jak wprowadzić podane ustawienia dla najpopularniejszych programów pocztowych:

Microsoft Outlook

Outlook Express

Windows Mail

Mozilla Thunderbird

Opera Mail


Microsoft Outlook:


 1. W oknie głównym wybierz z menu Narzędzia pozycję Ustawienia kont...

 2. W oknie Ustawienia kont, które się pojawi, zaznacz konto i wybierz przycisk Zmień w zakładce Poczta e-mail.

 3. Pojawi się okno Zmienianie konta e-mail. Kliknij przycisk Więcej ustawień.

 4. W oknie, które się pojawi wejdź do zakładki Zaawansowane i tu zmień numer portu serwera wychodzacego SMTP na 587
  Zatwierdź zmiany klikając przycisk OK.

 5. Zmiana została dokonana!.Outlook Express:


 1. W oknie głównym wybierz z menu Narzędzia pozycję Konta...

 2. W oknie Konta internetowe zaznacz konto i kliknij przycisk Właściwości

 3. Przejdź do zakładki Zaawansowane i tu zmień numer portu serwera wychodzacego SMTP na 465.
  Kliknij przycisk Zastosuj i zamknij okno.

 4. Zmiana została dokonana!


Windows Mail:


 1. Rozwiń menu Narzędzia i wybierz pozycję Konta... - pojawi się okno Konta internetowe. Aby zmienić konfigurację, zaznacz konto i kliknij przycisk Właściwości.

 2. W oknie, które się pojawi przejdź do zakładki Zaawansowane.

  Zmień numer portu w okienku Poczta wychodząca (SMTP) na 587 i kliknij przycisk Zastosuj 3. Zmiana konfiguracji została zakończona.Mozilla Thunderbird:


 1. Z menu programu wybierz Narzędzia -> Konfigurcja kont...

 2. W oknie Konfiguracja kont wybierz Serwer poczty wychodzącej (SMTP). i kliknij Edytuj

 3. W oknie Serwer SMTP które się pojawi zmień numer portu na 587

 4. Po kliknięciu przycisku OK konfiguracja zostanie zakończona a zmiana zapamiętana.Opera Mail:


 1. Z menu głównego wybierz Narzędzia a następnie Konta poczty i czatu....

 2. Pojawi się Menadżer kont. Zaznacz konto i kliknij przycisk Właściwości

 3. Przejdź do zakładki Serwery i tu zmiań numer portu serwera wychodzacego SMTP na 587. Kliknij OK


 4. Konfiguracja została zakończona!
Czy ta podpowiedź była wystarczająca?