Jak zlikwidować konto bezpłatne?

Aby zrezygnować z bezpłatnego konta pocztowego przejdź do ustawień konta. Następnie w zakładce "Dane użytkownika" na samym dole formularza odznacz checkbox przy opcji: 'W przypadku gdy konto będzie w trybie bezpłatnym, wyrażam zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych...' i kliknij button "Zapisz". Na stronie która się pojawi wybierz opcję usunięcia konta.

Po wykonaniu powyższych kroków nastąpi automatyczne wylogowanie i konto zostanie zlikwidowane.

Czy ta podpowiedź była wystarczająca?